Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2021 i Klæbu.

Først en takk til alle som har deltatt og bidratt! Markeringa varte ei hel uke. Åpninga fant sted 4. okt. med Klæbu seniordans og informasjon om Fontenehuset i Trondheim ved leder Turid Skumsvold.[1] Seniordanserne sørget for kaffe og kake i ei fin samtalestund.

Markeringa ble avsluttet 9. okt. med Stig Morten Skjæran, Uloba, med foredraget «Våge velte vinne» Arrangementet i Klæbu var ett av nesten 3000 arrangement for psykisk folkehelse i Norge i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i Klæbu.

Markeringa av verdensdagen var et samarbeid mellom «Power.På rett vei», Klæbu sanitetsforening, Frivilligsentralen og Seminarplassens venner. Biblioteket, Borgen gård, Kirken, lag og organisasjoner åpnet sine ordinære tilbud for innbyggerne denne uka. I tillegg inviterte vi til prat: rundt ei bålpanne, på en gåtur og over en kopp. Vi serverte både pølse og kaffe.

«Malerier og dikt før, under og etter covid 19» av Elisabeth Sofie Wiggen ble hovedattraksjonen gjennom uka. Seminarplassen, en historisk plass for læring og omsorg, har vært arena og utgangspunktet.

Hver eneste dag kom folk til Seminarplassen. «Ventetid» en hyllest til pårørende, av Ann Mari Romul, fikk folk til å stoppe opp og komme innom til kaffe, mat og prat. Utstillinga av strikkede sitteunderlag på snorer mellom to bjørketrær, hadde undertittelen «Om strikketøyet kunne snakke».

Antall besøkende blir ofte brukt som kriterium på hvor vellykket et arrangement er. Men er det det som er viktigst? Helge Torbjørnsen[2] kan fortelle oss hvordan tallene styrer livet vårt, hvordan telling farger opplevelsene våre, hvordan de påvirker selvbildet vårt og får oss til å føle oss bedre eller dårligere.

Telling og måling gjør at det vi måler blir mer tydelig og framtredende. Måler du km når du løper, blir du mer opptatt av å telle enn gleden ved å løpe. Ytre motivasjon spiser fort opp vår indre motivasjon.

Denne uka opplevde vi mange gode møter. Kvaliteten i møtene er hver enkelt sin egen opplevelse.

Maleriene og diktene til Elisabeth viser oss følelser og innerste tanker, og hvor viktig følelsene våre er. Følelser er helt avgjørende for hvem vi er, og hvilke valg vi tar. Gjennom opplevelser inviteres vi til å bruke følelsene som den kraften de er. Emosjonell innsikt er et fortrinn når ny teknologi overtar arbeidsoppgaver. Å handtere følelser som skuffelser, sorg og skam, og samtidig øke opplevelsen av tilhørighet og livsglede, er målet med Seminarplassen som møtested.

Vår fremste styrke vil være det vi gjør bedre enn maskinene:

Å være menneske – og medmenneske.

 

For arbeidsgruppa

Møyfrid Hallset
Seminarplassens venner
leder

 

[1] Fontenehuset er et arbeidsfellesskap hvor formålet er å tilby rehabilitering og arbeidsinkludering på samme tid.

[2] Ny bok: Tall-skalle.