Plassen og hagen
Utearealene ved Seminarplassen har fra gammelt av dels vært parkområde med nyttevekster og dels jordbruksland for å skaffe mat til Seminarets og senere pleiehjemmets ansatte og beboere. Stedsnavn som Storhagen og Gartnerløkka henviser til dette.

I Birger Sivertsens bok Klæbu Seminar, et intellektuelt arnested på bygda 1839 – 1892 beskrives  «…et ualminnelig praktfullt, velfungerende og stort skoleanlegg»

«DEN VAKRE HAGEN
Både bygdefolk og tidligere ansatte har fortalt om det vakre og velstelte parkanlegget ved pleiehjemmet i 30- og 40-åra. Det var pryd-trær, busker, roser, stauder og sommerblomster. Regnskapet viser at det ble kjøpt inn mange sorter frø hvert år. Området mellom Guttebygget, C-bygget og den gamle forstanderboligen (senere kalt Gammel-kontoret), er blitt omtalt som en hage – med trær, stier, plen og blomster. Området mot Storhagen, der gartneren hadde mist-benkene sine, skal også ha vært vakkert.»…… «Institusjonen hadde en svært dyktig gartner, Kolbjørn Trangerud,»
Sitat hentet fra Per Ingmar Kosbergs bok: Omsorg i endring, Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917 – 1991

Vi har samlet en del historiske bilder av anlegget i en PDF-fil som er tilgjengelig via denne linken.

Forslag til verneplan
Seminarplassens venner ønsker å utarbeide et forslag til en verneplan for parkområdet rundt plassen.
Vi kunne tenkt oss å få satt av et mindre område i Seminarplassens gamle parkområde, til komposthåndtering og til forsøkshage. Det foreslås å begynne i det små med et mindre felt med nytteplanter. Planting av fire frukttrær er også foreslått. På sikt, når Hovedbygget er restaurert kan det kanskje igjen plantes humle.
Det er ønskelig med tett kontakt med driftsavdelinga i Trondheim Kommune som har ansvar for å ta vare på uteområdet.

Storhagen
Rett sør for Seminarplassen ligger Storhagen, et flatt solrikt område som fra gammelt av har vært dyrkingsland. Seminarplassens venner ønsker å etablere en parsell- og kolonihage på dette området. Dermed vil vi få til en møteplass, et samvirke mellom kolonihagen og aktiviteten i og rundt de gamle bygningene, med fokus på dyrking for nytte og trivsel. Vi ser for oss felles dugnader og forsøksdyrking på Seminarplassen, seminarer, grøntmarked, og generelt mer liv og røre. Det ligger godt til rette for felles faglig og sosialt samvær.

Parsell- og kolonihage
Seminarplassens Venner har som forening søkt om å bli medlem i Norsk kolonihageforbund – NKHF, og tror det kan bli nyttig å samarbeide med denne bevegelsen.
Det jobbes med omregulering av området slik at kommunen kan gi tillatelse til etablering og utleie til parseller. Det har begynt å samle seg interessenter og vi har etablert en «Utegruppe».
På de første møtene med interessenter har det vært snakk om felles potetkjeller, felles kaldkompostanlegg og fellesdyrking for eksempel av potet. Området er som en start foreslått til uteområde for gris for å få gjødsla og løsna opp jordsmonnet som har ligget brakk og som gror igjen med lupin.

Ved å melde din interesse allerede nå vil du ha mulighet til å bli med å utforme parsell- og kolonihagen på Storhagen, Seminarplassen.
Påmelding for interesserte som ønsker koloni- eller parsellhage

Plassen og hagen
Utearealene ved Seminarplassen har fra gammelt av dels vært parkområde med nyttevekster og dels jordbruksland for å skaffe mat til Seminarets og senere pleiehjemmets ansatte og beboere. Stedsnavn som Storhagen og Gartnerløkka henviser til dette.

I Birger Sivertsens bok Klæbu Seminar, et intellektuelt arnested på bygda 1839 – 1892 beskrives  «…et ualminnelig praktfullt, velfungerende og stort skoleanlegg»

«DEN VAKRE HAGEN
Både bygdefolk og tidligere ansatte har fortalt om det vakre og velstelte parkanlegget ved pleiehjemmet i 30- og 40-åra. Det var pryd-trær, busker, roser, stauder og sommerblomster. Regnskapet viser at det ble kjøpt inn mange sorter frø hvert år. Området mellom Guttebygget, C-bygget og den gamle forstanderboligen (senere kalt Gammel-kontoret), er blitt omtalt som en hage – med trær, stier, plen og blomster. Området mot Storhagen, der gartneren hadde mist-benkene sine, skal også ha vært vakkert.»…… «Institusjonen hadde en svært dyktig gartner, Kolbjørn Trangerud,»
Sitat hentet fra Per Ingmar Kosbergs bok: Omsorg i endring, Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917 – 1991

Forslag til verneplan
Seminarplassens venner ønsker å utarbeide et forslag til en verneplan for parkområdet rundt plassen.
Vi kunne tenkt oss å få satt av et mindre område i Seminarplassens gamle parkområde, til komposthåndtering og til forsøkshage. Det foreslås å begynne i det små med et mindre felt med nytteplanter. Planting av fire frukttrær er også foreslått. På sikt, når Hovedbygget er restaurert kan det kanskje igjen plantes humle.
Det er ønskelig med tett kontakt med driftsavdelinga i Trondheim Kommune som har ansvar for å ta vare på uteområdet.

Storhagen
Rett sør for Seminarplassen ligger Storhagen, et flatt solrikt område som fra gammelt av har vært dyrkingsland. Seminarplassens venner ønsker å etablere en parsell- og kolonihage på dette området. Dermed vil vi få til en møteplass, et samvirke mellom kolonihagen og aktiviteten i og rundt de gamle bygningene, med fokus på dyrking for nytte og trivsel. Vi ser for oss felles dugnader og forsøksdyrking på Seminarplassen, seminarer, grøntmarked, og generelt mer liv og røre. Det ligger godt til rette for felles faglig og sosialt samvær.

Parsell- og kolonihage
Seminarplassens Venner har som forening søkt om å bli medlem i Norsk kolonihageforbund – NKHF, og tror det kan bli nyttig å samarbeide med denne bevegelsen.
Det jobbes med omregulering av området slik at kommunen kan gi tillatelse til etablering og utleie til parseller. Det har begynt å samle seg interessenter og vi har etablert en «Utegruppe».
På de første møtene med interessenter har det vært snakk om felles potetkjeller, felles kaldkompostanlegg og fellesdyrking for eksempel av potet. Området er som en start foreslått til uteområde for gris for å få gjødsla og løsna opp jordsmonnet som har ligget brakk og som gror igjen med lupin.

Ved å melde din interesse allerede nå vil du ha mulighet til å bli med å utforme parsell- og kolonihagen på Storhagen, Seminarplassen.
Påmelding for interesserte som ønsker koloni- eller parsellhage