Parsell- og kolonihager Storhagen, Seminarplassen. Registrering for interesserte: