Her kan du melde deg inn i Seminarplassens venner.
Medlemskontingent kr. 150 kan betales via VIPPS til Seminarplassens venner (VIPPs-nr 690380) eller via bank til bankkonto 4358.17.06023.

Jeg vil gjerne bli medlem i Seminarplassens venner: