Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Temamøte om dyrking i hagen

Astrid Sæther fra Medalhus Andelslag kommer og snakker om «Grønnsaker - utfordringer og muligheter»

17. mai på Seminarplassen

Vi ønsker velkommen til 17. mai-feiring på Seminarplassen.  Programmet for dagen er: 13:00 - Gamle Festsal åpner for servering og kiosksalg 14:00 - konsert med Klæbu Musikkorps.             tale for dagen v/Ivar Skei:                    "Historia som grunnmur for å bygge framtida"  15:00 - 17:00: Taffelmusikk v/Per Olaf Green            Kubb og bassespilling i parken. NB! Det blir […]

Fuglesangtur

Lyst til å bli bedre kjent med sangen til de forskjellige fuglene i Klæbu? Vi får med oss fuglesangeksperten Kristin Grendstad på en tur fra Seminarplassen på ettermiddagen torsdag den 19. mai, for å lytte og lære. Deltakelse er gratis for medlemmer av Seminarplassens venner, for andre koster det kr. 50,-. NB! Denne turen er […]

Workshop i lyd, lys og sceneteknikk

NB! Ny dato onsdag 10. august fra kl. 10:00 og 12:00, avsluttende konsert samme dag klokka 18:00! Hva må til for å for å lage en oppsetting av teater eller musikk? Dagen blir et samarbeid med lokale sceneartister. Sommertilbud for skoleelever 4. – 7. trinn. Gratis tilbud, bindende påmelding via mail til post@klabuseminar.no Spørsmål mht. […]

Endagsseminar i Gamle Festsal

Verneverdige bygninger i Trondheim generelt og på Seminarplassen i Klæbu spesielt. Program for dagen: 9.30 Åpning9.45 Terje Bratberg: Arkitekturen i en bygd nær Trondheim10.30 Kine Angelo, NTNU: Om utarbeiding og bruk av Trondheimspaletten11.15 Bente Egeland: Om renovering av verneverdige bygg i Trondheim generelt og på Seminarplassen spesielt12.45 Lunsj 13.30 Ivar Skei: Historia som grunnmur for […]

Flying Seagulls

Familieforestilling ute på Seminarplassen - en sirkushappening med The Flying Seagulls. "En barndom fylt med lek og glede er en rettighet for alle, ikke en luksus som kun er tilgjengelig for noen og uoppnåelig for andre. Gjennom hver forestilling og aktivitet sørger vi for at alle barn, overalt, har tilgang til den barndommen de har […]

I kirkesangernes fotspor

Historien om norsk skole henger tett sammen med Den norske kirke. I 1736 ble konfirmasjonen innført, og i 1739 kom så lov om skoler på landet. Kristendom og lesing var de mest sentrale temaene i skolen – skolen skulle være et ledd i å forberede elevene til konfirmasjonen. De som var lærere i omgangsskolen hadde […]

Medlemsmøte/årsmøte

Medlemsmøtet starter klokka 18:00, årsmøte begynner klokka 19:00 Frist for å melde inn saker er den 20.1.2023

Klæbuseminar

Endags Klæbuseminar om uteområdet ved Seminarplassen Hva vil vi at stedet skal bli i framtida og hva skal til for å få en verdig ramme om kulturminnet Klæbu seminar? 9.00 Omvisning på uteområdet9.30 Åpning, velkommen og kaffe9.45 Et innblikk i historikken, Ivar Skei, styringsgruppa for framtidig driftsmodell på Klæbu Seminar10.15 Forsethgårdene og det historiske landskapet […]

kr 600