Den 23.. mars 2021 avholdt Seminarplassen sitt første årsmøte. Her ble foreningens vedtekter vedtatt, og styret ble formelt valgt og innsatt. Se også siden om Seminarplassens venner.