Oversiktsbilde seminarplassen

Dette skjer framover

I dag

Sild og sang på Seminarplassen

Medlemmer av Seminarplassens Venner + våre gode samarbeidspartnere gjennom 2023 inviteres herved til et gildt langbord med sild i mange former, marinader og smaker + passelig tilbehør i en staselig […]

Klæbu seminar – et nasjonalt kulturminne

Klæbu seminar ble etablert i 1839. Stortinget hadde bestemt at hvert av Norges fem stift (bispedømme) skulle få sitt seminar som skulle utdanne lærere og kirkesangere.

De fire første årene holdt Klæbu seminar til i Klæbu prestegård, men bestyreren, Hans Jørgen Darre, begynte tidlig å legge planer for utbygging av et helhetlig seminaranlegg på området som i dag heter Seminarplassen. Det stod ferdig i 1843.

Seminaret i Klæbu ble kjent over hele landet for sin kvalitet, og skolepolitikere hevder at Klæbu seminar utgjorde et pedagogisk sentrum i landet i flere tiår.

Klæbu seminar ble flyttet til Levanger i 1892, men anlegget ble fra 1893 benyttet videre av Klæbu off. blindeskole, og fra 1917 av Klæbu off. arbeids- og pleiehjem /Hallsetheimen.

Takket være etterbruken er Klæbu seminar med sine ti bygninger bevart, som det eneste i landet. Trondheim kommune er nå i gang med å restaurere de to bygningene som er i offentlig eie: Hovedbygget og Gamle festsal.

Restaureringen

I 2022 fikk Hovedbygget nytt tak. Restaurering av fasade og vinduer skjer i 2023. Det arbeides nå med prosjektering av restaureringen av Gamle festsal.

«Formannskapet mener satsingen på kommunens to bygg inne på området til Klæbu seminar skal ha som ambisjon å løfte anlegget frem som nasjonalt kulturminne» (sak 331/21)

Bruk av kulturminnet

En styringsgruppe, satt sammen av representanter fra Trondheim kommune og innbyggere, arbeider med å finne fram til en modell for hvordan kulturminnet bør forvaltes og driftes.

Trondheim kommune har bedt Seminarplassens venner videreføre en så omfattende aktivitet som mulig under restaureringsperioden og inntil framtidig driftsmodell er etablert